Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Lên top