Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020

Lên top