Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chia buồn với Đại Công tước Luxembourg

Đại Công tước Luxembourg Henri và Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Việt Nam năm 2011. Ảnh: ĐBND.
Đại Công tước Luxembourg Henri và Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Việt Nam năm 2011. Ảnh: ĐBND.
Đại Công tước Luxembourg Henri và Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Việt Nam năm 2011. Ảnh: ĐBND.
Lên top