Tôn vinh 76 công trình trong lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021

Trao giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố và vinh danh trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2021. Ảnh: Phạm Đông
Trao giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố và vinh danh trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2021. Ảnh: Phạm Đông
Trao giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố và vinh danh trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2021. Ảnh: Phạm Đông
Lên top