KỶ NIỆM 70 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11.6.1948 - 11.6.2018)

Tôn vinh 70 điển hình tiên tiến trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (hàng đầu, bên phải) và Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (hàng đầu, bên trái) trao khen thưởng cho các đại biểu điển hình tiên tiến. Ảnh: KỲ ANH
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (hàng đầu, bên phải) và Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (hàng đầu, bên trái) trao khen thưởng cho các đại biểu điển hình tiên tiến. Ảnh: KỲ ANH
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (hàng đầu, bên phải) và Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (hàng đầu, bên trái) trao khen thưởng cho các đại biểu điển hình tiên tiến. Ảnh: KỲ ANH
Lên top