Tôn vinh 500 tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước TP.Hải Phòng

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng. Ảnh HP
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng. Ảnh HP
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng. Ảnh HP
Lên top