Tôn vinh 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (ngoài cùng bên trái) dự chương trình. Ảnh Ái Vân
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (ngoài cùng bên trái) dự chương trình. Ảnh Ái Vân
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (ngoài cùng bên trái) dự chương trình. Ảnh Ái Vân
Lên top