Tóm tắt tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Lên top