Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ninh:

Tóm gọn đối tượng mang 52kg pháo nổ Trung Quốc về Việt Nam