"Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cà Mau: Trao 100 lá cờ cho ngư dân bám biển

Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc cho 100 ngư dân tại Đất Mũi, Cà Mau.
Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc cho 100 ngư dân tại Đất Mũi, Cà Mau.
Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc cho 100 ngư dân tại Đất Mũi, Cà Mau.
Lên top