Tôi và những người nông dân

PV Xuân Hùng (phải) đang tác nghiệp
PV Xuân Hùng (phải) đang tác nghiệp
PV Xuân Hùng (phải) đang tác nghiệp
Lên top