Tội phạm về tham nhũng, chức vụ gây thiệt hại đặc biệt lớn

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: QH
Lên top