Toàn văn Tuyên bố Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top