Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hải Nguyễn