Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới tương lai

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top