Toàn văn Tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 12.11. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 12.11. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 12.11. Ảnh: Hải Nguyễn