Toàn văn Thông điệp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Diễn đàn vì Hòa bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top