Toàn văn thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi WCSP5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5). Ảnh: TTXVN
Lên top