Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước thay mặt BCH T.Ư khoá mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phát biểu tại Đại hội. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phát biểu tại Đại hội. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phát biểu tại Đại hội. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top