Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh HV
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh HV
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh HV
Lên top