Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Nước tại lễ khai mạc APPF-26

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai mạc APPF-26. Ảnh: P.V
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai mạc APPF-26. Ảnh: P.V