Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Toàn văn phát biểu chúc Tết Mậu Tuất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng