Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: NB)