Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top