Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: N.T
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: N.T
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: N.T
Lên top