Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top