Toàn văn lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top