Toàn văn bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VPG
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VPG
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VPG
Lên top