Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sau khi tuyên thệ. Ảnh: VGP
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sau khi tuyên thệ. Ảnh: VGP
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sau khi tuyên thệ. Ảnh: VGP
Lên top