Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi:

Toàn thể dân tộc chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc.
Lên top