Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Toàn quyền New Zealand nhận lời thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Bà Patsy Reddy - Toàn quyền New Zealand. Ảnh: NZP.
Bà Patsy Reddy - Toàn quyền New Zealand. Ảnh: NZP.