Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Toàn cảnh Phú Yên hoang tàn sau lũ dữ