Toàn bộ đất rừng Sóc Sơn vào "tầm ngắm" của Thanh tra Hà Nội

Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện đất rừng còn lại trên địa bàn Sóc Sơn. Ảnh Văn Thắng
Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện đất rừng còn lại trên địa bàn Sóc Sơn. Ảnh Văn Thắng
Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện đất rừng còn lại trên địa bàn Sóc Sơn. Ảnh Văn Thắng
Lên top