Tổ trưởng tổ dân phố: Trụ cột trong cuộc chiến chống dịch tại cơ sở

Bà Nguyễn Thị Hảo - Tổ trưởng Tổ dân phố Trúc Bạch (bên phải) cùng cán bộ y tế hỗ trợ người dân khai báo. 
Ảnh: Hoàng Anh
Bà Nguyễn Thị Hảo - Tổ trưởng Tổ dân phố Trúc Bạch (bên phải) cùng cán bộ y tế hỗ trợ người dân khai báo. Ảnh: Hoàng Anh
Bà Nguyễn Thị Hảo - Tổ trưởng Tổ dân phố Trúc Bạch (bên phải) cùng cán bộ y tế hỗ trợ người dân khai báo. Ảnh: Hoàng Anh
Lên top