KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM TẠI LÀO (30.10.1949 - 30.10.2019):

Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước.

Nguồn: Sách ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào/Nhà xuất bản Thông tấn
Bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước. Nguồn: Sách ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào/Nhà xuất bản Thông tấn
Bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước. Nguồn: Sách ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào/Nhà xuất bản Thông tấn
Lên top