Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ KHCN

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ KHCN. Ảnh: Đ.T
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ KHCN. Ảnh: Đ.T
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ KHCN. Ảnh: Đ.T
Lên top