Tổ chức xét nghiệm COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Lên top