Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC Hà Mạnh Trí

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh: Hải Minh
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh: Hải Minh
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh: Hải Minh
Lên top