Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng đồng chí Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh VGP.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng đồng chí Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh VGP.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng đồng chí Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh VGP.
Lên top