Tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức viêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định. Ảnh: Hải Nguyễn
Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức viêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định. Ảnh: Hải Nguyễn
Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức viêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top