Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN: Trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG.
Lên top