Tổ chức thành công cuộc bầu cử, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu kiểm tra công tác bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, ngày 10.5.2021. Ảnh: BCA
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu kiểm tra công tác bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, ngày 10.5.2021. Ảnh: BCA
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu kiểm tra công tác bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, ngày 10.5.2021. Ảnh: BCA
Lên top