Tổ chức nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước với Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Việt Anh
Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Việt Anh
Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Việt Anh
Lên top