Tổ chức lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TTXVN
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TTXVN
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TTXVN
Lên top