Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh:  TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)
Lên top