Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Ảnh QĐND
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Ảnh QĐND
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Ảnh QĐND
Lên top