Tổ chức hơn 1.600 tổ chốt chặn ở đường mòn, lối mở phòng, chống COVID-19

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng. Ảnh Kim Anh
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng. Ảnh Kim Anh
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng. Ảnh Kim Anh
Lên top