Tổ chức hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN
Lên top