Tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch

Các tác giả giành giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội năm 2020. Ảnh: Duy Linh
Các tác giả giành giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội năm 2020. Ảnh: Duy Linh
Các tác giả giành giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội năm 2020. Ảnh: Duy Linh
Lên top