Tổ chức đón tiếp chu đáo đồng bào cả nước về viếng Bác

Dòng người vào viếng Lăng Bác. Ảnh Anh Phú
Dòng người vào viếng Lăng Bác. Ảnh Anh Phú
Dòng người vào viếng Lăng Bác. Ảnh Anh Phú
Lên top